Det var på söndagsmorgonen strax efter klockan nio som räddningstjänst och polisen larmades till en singelolycka på E4. Det är strax söder om trafikplats Hagsta i södergående riktning som olyckan inträffade.

Det finns i skrivande stund inga uppgifter om ev personskador i nuläget.

Att tillägga är att det under söndagen råder omkörningsförbud i södergående riktning från klockan 13.00 till 22.00 fram till annandagen.