FOTO: LARS HEDELIN/POLISEN

Foto: Arkivbild

Idag 7 juni börjar 55 polisaspiranter sin praktik i region Mitt. De kommer att tjänstgöra i regionens tre polisområden Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

Aspiranterna kommer från polisutbildningen och ska nu göra en sex månader lång aspiranttjänstgöring. Som aspirant tränas aspiranterna i problemorienterat polisarbete samtidigt som de får möjlighet att prova på bredden i yrket och handleds av erfarna poliser som är utbildade för att vägleda dem in i polisyrket.

− Aspiranterna är ett mycket välkommet tillskott till region Mitt. Vi blir successivt fler poliser och stärker den lokala närvaron i lokalpolisområdena och i glesbygden, säger Ulf Johansson, regionpolischef.

Aspiranterna tjänstgör i polisregionen enligt följande fördelning:

Polisområde Gävleborg
14 aspiranter

Polisområde Uppsala
27 aspiranter

Polisområde Västmanland
14 aspiranter