polis

20–26 juni genomför polisen en insats mot brott i nära relation.

Julefrid, Vårfrid och nu Sommarfrid; i polisregion Mitt sker en återkommande brottsförebyggande insats i samtliga tre polisområden; Gävleborg, Uppsala och Västmanland med mål att minska antalet brott i nära relation.

– Under storhelger och ledigheter är det vanligt att antalet brott i nära relationer ökar. Vi kommer att fokusera på polisnärvaro i bostadsområden, samtala med medborgare och delar även ut information om hur hjälp kan nås för den som är utsatt eller för de som uppmärksammar att det inte står rätt till hos grannar eller bekanta, säger Jonas Svedberg, operationsledare för insatsen.

Under 2021 inkom drygt 6000 ärenden gällande brott i parrelation, brott mot barn och våldtäkt mot vuxna i region Mitt. Under januari-maj i år har 2640 ärenden inkommit.

– När vi har arbetat med de här samordnade brottsförebyggande insatserna under senaste året får vi många frågor från medborgare vi möter. Polisens fokus är på gärningsmännen och de som är brottsutsatta men en lika viktig insats har visat sig vara att vi sätter ljus på det här omfattande samhällsproblemet och kan föra ut budskapet att du som granne eller vän är välkommen att kontakta polisen om du känner oro, gör det hellre en gång för mycket än inte alls, säger Jonas Svedberg.

Liv ska räddas, våld ska minska, rädsla ska bytas mot trygghet, fler gärningsmän ska lagföras och visionen är noll döda

Operation Sommarfrid sker inom ramen för Polismyndighetens satsning mot särskilt utsatta brottsoffer. I region Mitt benämns arbetet Strategi Gryning och fokuserar på våld inom familjen, våldtäkter, sexualbrott mot barn inklusive grooming samt barnpornografibrott skriver polisen i region mitt i ett pressmeddelande.

polis