FOTO: LARS HEDELIN/POLISEN

I fredags examinerades 37 polisstudenter från flera av landets polisutbildningar. Redan idag börjar de sina anställningar i region Mitts lokalpolisområden.

– ­Äntligen har våra nya poliser tagit examen och vi som polisregion växer med ytterligare 37 nyutbildade poliser som tillsammans med oss övriga ska fortsätta utveckla vårt brottsbekämpande arbete, säger Christer Birgersson, tf regionpolischef Mitt.

Polisutbildningen är fem terminer lång och omfattar heltidsstudier och sex månaders betald aspirantutbildning. I studierna ingår ämnen som juridik, kriminologi, vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete och statsvetenskap. De integreras med polisiära ämnen som brottsförebyggande arbete, brottsutredning, utredning kring vålds- och narkotikabrott, förhörs- och intervjumetodik, kriminalteknik, konflikthantering, it- och kommunikationssystem, trafiksäkerhet, polistaktisk bilkörning och självskydd.

– Det är en ynnest att få anställa fler medarbetare och få göra mer polisverksamhet. Det är inte alla arbetsgivare förunnat och vår tillväxt kommer att fortsätta ytterligare ett par år där vi kommer att bli ytterligare fler polisanställda, säger Christer Birgersson i ett pressmeddelande.

Antal nya poliser per polisområde
PO Gävleborg 15
PO Uppsala 12
PO Västmanland 10

polis