Dykare från kustbevakningen sökte igår efter Kjell-Ove Anderssons kropp här i Storsjönvid Gavelhyttan väster om Sandviken. Foto Tord Westlund

Sedan 2008 har polisen i olika perioder och omfattning arbetat i en uppmärksammad mordutredning som gäller Kjell-Ove ”Kjelle Blues” Anderssons försvinnande. Nu är förundersökningen nedlagd.

Sedan 2008 har polisen i olika perioder och omfattning arbetat i en uppmärksammad mordutredning som gäller Kjell-Ove ”Kjelle Blues” Anderssons försvinnande.

Efter många vidtagna utredningsåtgärder har nu förundersökningen om mord alternativt dråp lagts ned efter beslut av åklagare Christer Sammens. Detta med anledning av att det saknas bevisning för att driva förundersökningen vidare och väcka åtal mot någon.

Förra året häktades en man misstänkt för mordet. Mannen har delgett en berättelse om att han med båt kan ha, genom att han hörde en duns i båten, kört på Kjell-Ove som hamnat i vattnet efter ett bråk med en annan person. Polisen kan varken styrka eller dementera mannens uppgifter som beskriver en olyckshändelse. I bristen på bevis blev därför mannen frisläppt och senare inte längre misstänkt för brottet.

Trots flera dykningar och andra sökinsatser har kvarlevorna efter Kjell-Ove ännu inte hittats skriver polisen i ett pressmeddelande.