Efter lördagens skjutning i stadsdelen Sätra i Gävle fortsätter polisens arbete i flera delar.

Polisen har genomfört en mängd viktiga utredningsåtgärder som ligger till grund för den förundersökning om mord som pågår. Utredningsåtgärderna har så här långt gett resultat och vid 12-tiden på söndagen meddelade Åklagarmyndigheten via ett pressmeddelande att två personer är anhållna misstänkta för mordet.  

Bland annat har föremål tagits i beslag, en teknisk undersökning genomförts och flera vittnesförhör hållits. Vidare pågår ett arbete med att hålla nya förhör och sammanställa information för att klarlägga händelseförlopp och motiv.

Rutinmässigt utreder polisen om skjutningen har någon koppling till andra brott eller händelser. Då utredningen är i ett tidigt skede finns ingen tydlig bild kring detta.

Parallellt med utredningen pågår ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, bland annat genom högre polisiär närvaro på olika platser i Gävleborg.

Då det inom ramen för förundersökningen ska vidtas ytterligare åtgärder lämnas i nuläget ingen mer information, då det skulle kunna påverka det planerade arbete.

Däremot tar polisen gärna emot tips son leder utredningen framåt. Ring 11414 om du sett något i samband med skottlossningen på lördagskvällen.