I lördags förmiddag lyckades vi få in schimpanserna i ett helt säkert hägn. Det innebär att det inte längre finns någon risk för att de ska kunna ta sig ut från schimpanshuset.

I och med det kan nu fullt fokus ligga på att ta hand om schimpanserna, utvärdera deras mående och ge dem all den omvårdnad som de behöver.

Veterinärernas bedömning är att hälsoläget för alla tre schimpanserna, Maria-Magdalena, Tjobbe och Selma, är under kontroll. De äter, dricker och rör sig runt i hägnet. Dock har de alla varit nedkylda, haft begränsad tillgång till föda under två dygn och har varit med om en oerhört traumatisk upplevelse. Schimpanserna är förkylda och får därför antibiotika och antiinflammatoriska läkemedel för att undvika luftvägsinfektioner. Selma, som har skador på armen och ena ögat, behandlas också med smärtstillande. Efter att våra veterinärer har kunnat bedöma hennes tillstånd på nära håll kan de konstatera att hennes skador är lindrigare än vad de först befarat. Just nu är vårt fulla fokus att fortsätta ta hand om schimpanserna för att säkerställa deras hälsa och välmående.

Vi känner alla en enorm sorg inför det som har hänt och sörjer schimpanserna Linda, Torsten, Santino och Manda.

Det är en otroligt tragisk situation där det är uppenbart att vi brustit i att hålla schimpanserna säkra i sitt hägn och vi förstår att många är ledsna, besvikna och upprörda på oss. Vi förstår också att det finns kritik kring hur vi har agerat och hur man bäst borde ha hanterat situationen när schimpanserna var ute i parken. Vi agerade i enlighet med vår handlingsplan som alltid bedöms utifrån situationen. Vi bedömde att det fanns en risk för att människor kunde komma till skada och då kommer människors säkerhet i första hand. Det är många osäkerhetsfaktorer med att skjuta för att söva. Man måste vara säker på att träffa rätt, det kan ta lång tid för sömnmedlet att verka och det är inte säkert att det ger den effekt man önskat. Det här är risker vi inte är beredda att ta när människors liv och säkerhet står på spel.

Det finns många frågor som kräver svar, både av oss och av allmänheten. Därför kommer vi att genomföra en grundlig utredning som kommer att göras av en oberoende aktör. Den ska bringa klarhet i hur vi felat och om vi kunde ha agerat på något annat sätt. Vi vill gå till botten med hela den här händelsen.

Vi kommer självklart att dela med oss av utredningen när den är klar. När det blir kan vi tyvärr inte svara på i dagsläget. Det viktigaste för oss är att den blir grundligt gjord och att allt utreds noggrant.

Vi jobbar löpande och systematiskt med vårt säkerhetsarbete. Vi har skyddsombud som hela tiden gör riskbedömningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och djurvälfärdssamordnare och zoolog som tittar på djurens välmående och säkerhet kopplat till djuren.

Alla djurparker och även vi står under Länsstyrelsens tillsyn. De gör löpande tillsyn i vår park och vi har inga anmärkningar. Däremot har vi haft dispens för att hålla schimpanserna uppdelade i två grupper, då hägnen inte var utformade för att hålla två grupper storleksmässigt. Uppdelningen gjordes när vi introducerade en ny hane till gruppen, med hänsyn till individernas säkerhet. För några veckor sedan lyckades vi dock sammanföra schimpanserna till en samlad grupp.

Det finns många frågor som kräver svar, något som den oberoende utredningen ska bringa klarhet i. Vi kommer att gå till botten med hela den här händelsen för att se till att något liknande aldrig ska kunna hända igen.

Vi återkommer när vi har något nytt att berätta säger Sandra Wilke i ett pressmeddelande från Furuviksparken.

Texten uppdaterad måndag 19 december 2022, klockan 7.33 pga fel i texten