1 600 slumpmässigt utvalda Gävlebor får SCB:s årliga medborgarundersökning i brevlådan. Genom att svara på frågorna är deltagarna med och påverkar Gävles utveckling.

– Dina svar är en viktig del i arbetet för att vi som kommun ska kunna fortsätta utvecklas som plats och de blir värdefull vägledning i vårt arbete framåt för att förbättra välfärden och vår service till alla gävlebor. Vi hoppas att du som får undersökningen tar dig tid att svara! Säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Myndigheten SCB, Statistiska centralbyrån, skickar ut medborgarundersökningen till 1600 slumpmässigt utvalda gävlebor. Medborgarundersökningen mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Frågor som vilket inflytande de upplever att de har, vad man tycker om skolan, äldreomsorgen, boende – och arbetsmöjligheter samt utbud för fritid och kultur, ingår i undersökningen.

Under 2022 års medborgarundersökning svarade 556 av de 1 600 utvalda Gävleborna på enkäten, det innebär att 35 procent svarade. Ett ökat antal svar bidrar till att få ett bättre underlag för kommande utvecklingsarbeten uppger Gävle kommun i ett pressmeddelande.