Det var strax efter lunch som en lastbil körde av vägen mellan Hedesunda och Gävle. I höjd med Flaten utmed länsväg 509 så hamnade lastbilen i diket.

Ingen person kom till skada i samband med olyckan. Lastbilen bärgades under eftermiddagen.

Under bärgningen stängdes vägen av i båda riktningarna.