FOTO: LARS HEDELIN/POLISEN

Under vecka 7 genomförde polisen en nationell trafikvecka med fokus yrkestrafik. I region Mitt kontrollerades cirka 350 lastbilar. Närmare 70 av dessa uppvisade brister.

Fokus under veckan låg på att kontrollera fordons skick, eventuell överlast samt lastsäkring. Sammanlagt kontrollerades 346 lastbilar, 67 av dessa – ungefär var femte lastbil – uppvisade brister. 

– Ofta handlar det om belysningen, men i vissa fall är bristerna så allvarliga att det blir körförbud, säger Conny Salestedt, samordnare för trafiken i region Mitt.

Vid kontrollerna såg polisen också över körkortsbehörigheter, nykterhet, hastighetsefterlevnad och olaga cabotage (inrikestransporter utförda av transportföretag stationerade i ett annat EU-land).

Även kör- och vilotider stod i fokus för polisen kontroller.

– Vi har upptäckt flera som brutit mot reglerna gällande kör- och vilotider. Ibland handlar det om slarv, ibland om fusk. Men det är otroligt viktigt att förare får den vila de behöver. Trötta förare är en fara i trafiken, säger Conny Salestedt.

Förutom lastbilar kontrollerades även buss, budbilar och taxibilar. Sammanlagt genomfördes 213 taxikontroller skriver polisen i region mitt.