Om Gävle News

Gävle News är en ny sida med lokala blåljusnyheter från Gävle och Sandvikens kommuner. Gävle News är egentligen en del av Nyhetswebben men många har efterfrågat lokala händelser från området samlat på en och samma sida. Men självklart publiceras även nyheter från övriga länet om vi har bilder från händelsen men fokus kommer dock att ligga på Gävleområdet. Sidan drivs endast ideellt utan vinstintresse så ibland dröjer det flera timmar innan vissa nyheter publiceras. Inga journalister som skriver nyheter utan detta görs. Detta kan ses som ett alternativ till vanlig media.